Географічні інформаційні системи
(ГІС (2 курс - НПЗ, СО))

Видозмінена (2017-2018 н.р.) програма з дисципліни ГІС для студентів 2 курсу

за галуззю знань «10-Природничі науки» спеціальності «103 – Науки про Землю»

та за галуззю знань «01-Освіта/Педагогіка» спеціальності «014 – Середня освіта»